Setembre 2021 / Sant Andreu de Llavaneras

Contractació de tres joves del programa Garantia Juvenil

Per: Irene Gil Martinez

Des de la irrupció de la covid-19, tot i que no és un fet aïllat, s'ha observat un impacte més intens dels ERTO, l'atur i la precarietat laboral en la població jove. Per això, i amb l'objectiu de reforçar la brigada municipal, l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres incorporarà tres persones joves a la plantilla municipal amb un contracte de pràctiques subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). Un dels requisits és que els candidats han d'estar inscrits al fitxer nacional de Garantia Juvenil. La iniciativa va dirigida a joves majors de 16 anys i menors de 30 anys inscrits al SOC com a demandants d'ocupació no ocupats (DONO) tant en el moment de la sol·licitud com en el moment de la contractació. Per participar cal estar inscrit al Sistema Nacional de Garantia Juvenil, disposar de la formació sol·licitada per cadascuna de les places, disposar de certificat de nivell A2 de català, no haver realitzat un contracte de pràctiques de durada superior a dos anys i no haver participat en cap de les dues últimes convocatòries (2019/2020) de contractació en pràctiques de joves inscrits a Garantia Juvenil. Altres aspectes valorables són estar empadronat/da a Sant Andreu de Llavaneres, tenir experiència en tasques pròpies del lloc de treball i estar en possessió del carnet de conduir B. Els perfils sol·licitats des de l'Ajuntament són un peó de jardineria, un peó de lampisteria i un peó de construcció, que donaran suport a la plantilla de la brigada municipal. La titulació requerida és un Certificat de Professionalitat o d'un Cicle de Grau Mig de la família professional agrària; un Certificat de Professionalitat o d'un Cicle de Grau Mig de la família professional electricitat i electrònica; i un Certificat de Professionalitat o d'un Cicle de Grau Mig de la família professional edificació i obra civil, respectivament. O titulacions oficialment equivalents o superiors, que els habilitin per a l'exercici professional.

Garantia Juvenil és una iniciativa europea que té com a objectiu facilitar l'accés dels joves al mercat de treball

Els joves que compleixin els requisits descrits a l'anunci i que disposin de la titulació requerida per a cadascun dels perfils, poden presentar-se a la convocatòria fins al 6 de setembre. La contractació tindrà una durada de sis mesos i la jornada laboral serà complerta, de 37,5 hores en horari de 7 a 14:30 h.

Les persones que compleixin els requisits hauran de trucar al telèfon central del SOC 900800046, o bé enviar correu a ot_premia.soc@gencat.cat per tal que els derivin a les ofertes corresponents. Un cop hagin realitzat el procés de derivació, podran procedir a tramitar la sol·licitud. Tota la documentació s'haurà de presentar per instància electrònica i la incorporació està prevista per a finals de setembre.

La iniciativa va dirigida a joves majors de 16 anys i menors de 30 anys inscrits al SOC com a demandants d'ocupació no ocupats (DONO)

Garantia Juvenil és una iniciativa europea que té com a objectiu facilitar l'accés dels joves al mercat de treball. Va destinada a què tots els joves no ocupats ni integrats en els sistemes d'educació o formació puguin rebre una oferta de treball, educació o formació, inclosa la formació d'aprenent o període de pràctiques, després d'acabar l'educació formal o quedar-se a l'atur. La recomanació europea que va establir el programa, requereix que cada jove pugui rebre una oferta en un període de quatre mesos a partir de la seva inscripció.