Pas endavant per canviar el sistema de recollida d'escombraries

Sant Andreu de Llavaneres/ Març 2022

L'Ajuntament de Llavaneres va aprovar en el ple l'adjudicació del nou servei de recollida d'escombraries i de neteja viària a l'empresa Fomento Construcciones y Contratas. La previsió és que a partir de mitjan 2022 desapareguin les àrees de contenidors dels carrers i les escombraries es passin a recollir a la porta de casa.

A partir d'aquest estiu, el sistema de recollida d'escombraries canviarà totalment. Ja no s'haurà de deixar la brossa als contenidors com fins ara, a excepció del vidre. La resta de fraccions es recolliran, seguint un calendari, a la porta de casa. Es tracta d'una informació que ha d'arribar a tota la població, als 6.000 habitatges i és per això que prèviament es posarà en marxa una campanya informativa per explicar als veïns què és la recollida porta a porta de residus, perquè hi aposta Llavaneres i què suposarà per als seus hàbits diaris.

En una primera acció comunicativa, els veïns van rebre a les bústies un full informatiu, i també se n'ha fet ressò la revista municipal. Continuant amb aquest objectiu prioritari d'explicar el nou sistema porta a porta a la població, la regidoria de Medi Ambient i l'Alcaldia va convocar els administradors de finques. Després d'explicar-los els detalls del nou sistema de recollida, se'ls va demanar que traslladin la informació i les novetats a les comunitats de veïns del poble.