Escola Meritxell

Activitats Extraescolars:
necessitat o oportunitat. 

Josep Manel Garcia

Coordinador d'activitats extraescolars Escola Meritxell

Molt sovint, quan sentim a parlar d'activitats extraescolars el primer que ens ve al cap és quelcom que es fa servir com a solució, per part de les famílies, per tenir a la canalla ocupada fins al moment de poder recollir-la una vegada finalitzada la jornada laboral. Tothom és conscient de la dificultat de conciliar els compromisos laborals de pares i mares i els escolars de fills i filles

Sortosament, gràcies a l'organització, el treball i la formació dels diferents professionals que imparteixen les diverses activitats i a les diferents necessitats de la nostra societat, aquesta percepció està canviant.

Tal com assegura Valentín Martínez-Otero, Doctor en Psicologia i Pedagogia i professor a la Facultat d'Educació de la Universitat Complutense de Madrid, les activitats extraescolars s'han de considerar un mitjà que pot contribuir de manera molt positiva sobre la salut i la personalitat dels més petits i suposen una excel·lent oportunitat perquè puguin desenvolupar diferents aptituds.

Socialització, treball en equip, capacitat d'organització, desenvolupament d'habilitats, millora de la salut física i emocional, diversió i estimulació, afavoreixen el desenvolupament integral de l'individu.

Les activitats extraescolars no s'haurien de considerar com un bressol d'infants, són molt més que això.

Podem dir què les activitats extraescolars que els infants puguin realitzar durant la seva etapa acadèmica seran molt importants, des del punt de vista formatiu i l'ajudaran i contribuiran en el seu procés d'aprenentatge i de desenvolupament integral personal.

L'alumnat ha de poder fer l'activitat que més li agradi i en cap cas s'haurà de forçar aquesta situació.

Quines activitats extraescolars fer?

El ventall cada vegada és més ampli, si bé, les activitats artístiques i esportives són les més freqüents tot i que les activitats tecnològiques, darrerament, han entrat amb molta força en l'oferta extraescolar. Les diferents habilitats que aquestes activitats tecnològiques treballen, permeten el desenvolupament i la millora de capacitats com la lògica, la simplificació, el pensament abstracte i la creativitat entre d'altres, quelcom tan demandat actualment tant en l'àmbit acadèmic com professional.

L'alumnat ha de poder fer l'activitat que més li agradi i en cap cas s'haurà de forçar aquesta situació. El fet d'inscriure a un infant a una activitat que no li suscita gens d'interès pot condicionar, en un futur, la possibilitat de realitzar-la a causa d'una experiència negativa en un moment concret.

On es pot començar a realitzar activitats extraescolars?

Aquesta elecció pot dependre de diferents factors, ventall d'oferta, proximitat amb el lloc de residència i horaris. Tant les activitats extraescolars fetes fora de l'escola com les organitzades des dels mateixos centres educatius ofereixen una seguretat, professionalitat i compromís de donar un servei de qualitat.

Des del nostre punt de vista, l'escola com espai de coneixements, aprenentatges, formació i relacions personals esdevé el marc ideal on començar a dur a terme aquestes activitats.

El fet de poder viure l'escola des d'un punt de vista més relaxat, coincidir amb diferent alumnat amb qui, per qüestions d'edat, no és possible fer-ho en horari lectiu, relacionar-se amb un professorat diferent afegeixen a aquestes activitats un plus.

Des de l'Escola Meritxell ho tenim molt clar i des de ja fa molts anys ens esforcem, curs rere curs, en oferir a les famílies un programa d'activitats extraescolars professional i de qualitat on l'alumnat pugui gaudir, aprendre i créixer com a persones dins del marc incomparable de la seva escola.

ESCOLA MERITXELL · Telf. 93 755 65 50

C/ Passet, 17 · Urb. Can Quirze (Mataró)

secretaria@escolameritxell.org

www.fundaciomeritxell.cat