El sorteig per a l’adjudicació dels horts municipals se celebrarà el dia 9 de març

Sant Vicenç de Montalt/ Març 2022

Les persones interessades a participar, poden presentar la sol·licitud fins al 7 de març. Els requisits per poder demanar els horts urbans són, entre d'altres, estar empadronat al municipi de Sant Vicenç de Montalt amb una antiguitat mínima de sis mesos; i estar en condicions físiques que permetin la realització de les tasques relacionades amb el cultiu d'aliments. Així doncs, amb la sol·licitud caldrà aportar també el DNI, una fotografia mida carnet, i un informe mèdic que acrediti la capacitat per desenvolupar les tasques.

Els horts lúdics es troben ubicats a les feixes del parc dels Germans Gabrielistes i són propietat de l'Ajuntament que els cedeix als santvicentins i santvicentines perquè utilitzin aquests espais per cultivar verdures, hortalisses o flors per a consum propi durant un termini de tres anys. A tots els horts, hi ha instal·lats un punt d'aigua de rec, un armari per guardar-hi les eines i un compostador.

En el cas que el nombre de sol·licituds superi el nombre d'horts disponibles, s'obrirà una llista d'espera per tal d'anar cobrint les vacants que es puguin anar produint.