Finalitzats els treballs de millora a la carretera de Sant Vicenç

Caldes d'Estrac | Setembre 2022


Els treballs han consistit a la realització d'un sistema de suports perpendiculars a la carretera de Sant Vicenç per aconseguir més resistència i estabilitat. A més, s'ha asfaltat i instal·lat una doble viona a la corba per incrementar la seguretat des motoristes. S'han habilitat voreres més accessibles per a les persones vianants. Les obres formen part del projecte d'urbanització de l'àmbit de Can Solé de Baix - La Pineda i l'escorxador i s'han portat a terme per part d'un agent urbanitzador privat, sota la supervisió de l'Àrea d'Urbanisme. L'objectiu dels treballs ha estat millorar la via en termes de mobilitat i seguretat. De la mateixa manera, les tasques han permès habilitar un nou pas per als vianants sobre l'aparcament dels Eucaliptus i han millorat la conducció i la recollida de les aigües pluvials.