Preinscripció a les escoles bressol municipals

Sant Andreu de Llavaneres / Abril 2022

La presentació de sol·licituds de preinscripció per a les escoles bressol municipals ja té calendari. Es podrà fer telemàticament entre el 9 i el 20 de maig de 2022 Per ser admesos en una escola bressol o una llar d'infants pública, l'infant ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes a l'inici del curs 2022-2023. Si el centre té vacants al llarg del curs pot admetre nens a partir del moment que compleixin 16 setmanes.

L'oferta de places a les escoles bressol municipals es farà pública als taulers d'anuncis de les llars d'infants municipals i a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres; tindrà caràcter provisional i estarà sotmesa a possibles modificacions posteriors, que es faran públiques pels mateixos mitjans. Pel que fa a la relació definitiva d'alumnat admès es farà d'acord amb l'oferta final.