En vigor la nova ordenança per a regular els colors de les façanes del municipi

Caldes d'Estrac | Setembre 2022


Després de finalitzar el període d'exposició pública, ha entrat en vigor la nova ordenança reguladora de la carta de colors i recomanacions cromàtiques per a les façanes del municipi. L'ordenança es va aprovar inicialment i per unanimitat el passat 30 de maig. Segons explica l'alcalde, Òscar Baró, l'ordenança es basa en un estudi de la professional Alícia Núñez i busca regular la gamma de colors que es poden fer servir als immobles del municipi amb l'objectiu de preservar l'autenticitat del poble. Així doncs, l'ordenança reguladora de la carta de colors i recomanacions cromàtiques per a les façanes del municipi recull el llistat de colors permesos per a les façanes i altres elements exteriors de les edificacions del municipi, esdevenint un document de suport i complementari de les indicacions que s'estableixen al Pla General d'Ordenació i al Pla de Protecció de Patrimoni Arquitectònic. En concret, busca protegir el llegat construït i alhora orientar tant en l'execució d'obres noves com en la rehabilitació de finques existents. Pel que fa a l'àmbit d'aplicació, engloba els edificis de caràcter patrimonial i les obres noves que es puguin executar al nucli antic, l'entorn del carrer Major, els carrers de Callao i Santa Teresa i el front marítim.