Tancats el pavelló antic i els vestidors de la piscina per amiant

Sant Andreu de Llavaneres | Agost 2022


L'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres va decidir tancar al públic, de manera temporal, l'antic pavelló esportiu i els vestidors de la piscina municipal. La decisió responia a una qüestió de seguretat pública, ja que s'hi va detectar la presència de partícules d'amiant a les cobertes de les dues instal·lacions, que podrien ser perjudicials per a la salut de les persones en cas que s'hi entrés en contacte.

Per aquest motiu, l'activitat esportiva municipal s'ha traslladat al nou Pavelló d'Esports Municipal de l'avinguda de Sant Andreu, on s'intenta donar cabuda al màxim de disciplines i clubs, sempre que les característiques de l'esport ho permetin. Pel que fa a la piscina, s'hi han habilitat uns serveis portàtils perquè els usuaris en puguin fer ús.

El govern municipal està treballant amb els serveis tècnics municipals per trobar una solució que permeti reobrir l'antic pavelló.