Reforma integral al barri de l'Ametllareda

Sant Andreu de Llavaneres / Març 2022

El ple municipal de Llavaneres va aprovar per unanimitat, en la sessió del 26 d'abril, l'avantprojecte de les obres ordinàries d'arranjament de la urbanització de l'Ametllareda. Es tracta d'una obra molt reclamada per part del veïnat que suposarà una reforma pràcticament integral dels carrers del barri. El projecte preveu una inversió de 2,3 milions d'euros, amb l'objectiu de donar prioritat als vianants i també millorar la qualitat de l'urbanisme. A més de la reforma dels carrers, es resoldran els problemes de les xarxes de recollida d'aigues pluvials i de clavegueram.