La Diputació reforçarà els talussos de la BV-5031

Sant Andreu de Llavaneres / Maig 2022

La Diputació de Barcelona ha comunicat a l'Ajuntament de Llavaneres que aquest mes de maig posarà en marxa els treballs de condicionament dels talussos de les carreteres BV-5031, BV-5111 i BV-5128, que creua el municipi i també Sant Vicenç de Montalt, per connectar Mataró i Sant Pol de Mar.

L'obra s'ha adjudicat per 991.727,89 euros i el termini d'execució és de vuit mesos. Les actuacions s'iniciaran pel tram de la carretera BV-5031, entre el punt quilomètric 8+900 i el punt quilomètric 17+500. Durant les obres, es regularà el trànsit i es donarà pas alternatiu als vehicles en les fases que sigui necessari. La Diputació és titular de la xarxa local de carreteres de la demarcació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. L'objectiu és el condicionament dels talussos de les carreteres BV-5031, BV-5111 i BV-5128 per tal de millorar-ne la protecció i l'estabilitat i evitar despreniments i esllavissades, així com millorar el grau de seguretat viària en la circulació per aquestes vies. Els tècnics han identificat 63 talussos distribuïts per tot el traçat sobre els quals s'hi ha d'actuar.

A causa de les condicions climàtiques es produeixen alteracions en les superfícies dels talussos que incideixen directament sobre la carretera i en conseqüència sobre el trànsit. Les carreteres BV-5031, BV-5111 i BV-5128 travessen una zona plutons granítics. Els talussos es desgranen i la sorra de sauló s'erosiona fàcilment amb la pluja. Com que aquestes carreteres tenen un traçat que no permet una gran amplada de vorals, s'agreuja encara més el problema de les esllavissades.