Millores en la il·luminació del nou aparcament al rial de Can Comas

Caldes d'Estrac | Setembre 2022


S'han finalitzat els treballs d'instal·lació de dos fanals solars al nou espai d'aparcament al rial de Can Comas, ubicat on acaba la Riera de Caldes d'Estrac i comença la Riera de Torrentbò de Sant Vicenç de Montalt.

L'espai d'aparcament es va habilitar després del treball conjunt entre l'Ajuntament de Caldes d'Estrac i l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, per tal d'incrementar els espais d'aparcament a la zona. Aquesta no és una zona d'aparcament reglada i, per tant, no té cap cost ni es requereix cap distintiu per a estacionar-hi. Així mateix, es destaca que es tracta d'un rial i que, conseqüentment, hi ha risc de patir rierades en el cas de condicions meteorològiques adverses.