Les xarxes mòbils 4G i 5G arriben a Llavaneres

Sant Andreu de Llavaneres | Setembre 2022


Durant les últimes setmanes s'ha portat a terme el procés d'implantació dels serveis de telefonia mòbil de nova generació, 4G i 5G, sobre les bandes de 800 i 700 MHz, respectivament, a Sant Andreu de Llavaneres. Aquest canvi, permet gaudir de connexions mòbils d'alta velocitat amb una millor cobertura a l'interior dels edificis i més extensió geogràfica. Tot i això, la prestació dels serveis mòbils en aquestes bandes de freqüència pot comportar l'aparició de determinades afectacions a la recepció del senyal de TDT en els usuaris de Llavaneres que, anteriorment, utilitzaven aquest servei de televisió. Per resoldre possibles afectacions, l'empresa Llega700 gestionarà qualsevol tipus d´incidència que es pugui produir. L'empresa ha habilitat un telèfon d'atenció gratuït (900 833 999) i un correu electrònic (ayuda@llega700.es) al que poden recórrer tots els usuaris que necessitin sol·licitar l'actuació a les seves instal·lacions i, d'aquesta manera, poder restablir el servei TDT amb total normalitat.