A ple rendiment el nou circuit de Pumptrack

Sant Vicenç de Montalt | Setembre 2022


Sant Vicenç de Montalt ja compta amb un nou equipament esportiu al municipi, situat a la riera del Gorg. Es tracta d'un Pumptrack, un circuit amb revolts peraltats, salts i petits desnivells per tal que persones de totes les edats en puguin gaudir amb vehicles amb rodes i sense motor, com ara bicicletes, BMX, patins, scooters o skates.
La principal característica d'aquesta instal·lació és que permet mantenir-se en moviment sense pedalar o donar-se impuls, només amb la inèrcia dels salts i la pròpia habilitat de les persones usuàries.
L'entrada en funcionament d'aquest circuit suposa també l'aplicació d'una normativa que cal complir per garantir la seguretat de les persones usuàries: no en poden fer ús els menors si no van acompanyats dels pares o tutors i és obligatori l'ús del casc. Resta prohibida l'entrada de vehicles a motor, l'accés a peu a l'interior del circuit sense causa justificada i l'entrada d'animals. Tampoc es permet transitar-hi en sentit contrari. L'incompliment d'aquestes normes pot comportar l'expulsió de les instal·lacions.