Nou protocol d'intervenció municipal en casos d'ocupacions irregulars

Sant Vicenç de Montalt | Setembre 2022


El Ple Municipal ha aprovat recentment el protocol d'intervenció en matèria d'ocupacions irregulars. El protocol defineix 4 estadis d'actuació, sent el primer el de detecció i identificació que du a terme la Policia Local des del moment en què té coneixement d'una ocupació irregular d'un habitatge. Posteriorment, es posen en marxa les fases de recollida d'informació, actuacions de valoració i els diferents itineraris d'intervenció.
Paral·lelament, i amb l'objectiu d'unificar els criteris en les actuacions que ja es duien a terme des de les diferents àrees municipals implicades, s'ha creat una Mesa de Coordinació en Matèria d'Ocupacions, liderada per la Regidoria d'Habitatge i formada pels professionals de referència de les àrees implicades (Habitatge, Serveis Socials i Policia Local i Serveis Jurídics).